Strona główna

Podyplomowe Studia Rachunkowości Podatkowej i Międzynarodowej  organizowane są przez Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we współpracy z BDO Sp. z o.o. Są formą kształcenia, przeznaczoną dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich (w zakresie dowolnej dyscypliny). Studia stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu opodatkowania przedsiębiorstw oraz rachunkowości międzynarodowej, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych z tego zakresu. Na studiach nie ma wymogu pisania pracy dyplomowej. Wykładowcami na studiach są pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie o dużym doświadczeniu naukowym i praktycznym. Ponadto zajęcia będą prowadzone przez osoby z BDO Sp. z o.o. z uprawnieniami biegłych rewidentów, specjalizujących się z prawa podatkowego oraz rachunkowości podatkowej i finansowej.